Velkommen til Klimakirken.no!

Klimakirken er et nettbasert studieopplegg om bærekraftig utvikling, global rettferdighet og lokalkirkelig ansvar.

Studiematerialet består av seks samlinger, og kan brukes av alle som har lyst. Materialet passer godt til samlinger i prostilag, og flere av temaene egner seg for menighetsråd, kirkelige ansatt-grupper, gudstjeneste- eller diakoniutvalg, bibelgrupper, eller for fellesmøter mellom menigheter og lokallag av miljøvernorganisasjoner.

Vi håper at Klimakirken kan bidra til økt bevissthet, økoteologisk refleksjon og global handling.

Under menyen «Om klimakirken» finner du mer informasjon om Klimakirken, informasjon til lokal studieleder med blant annet veileder og program for samlingene, og ressursmateriale.

Det er ingen kostnader forbundet med å bruke Klimakirken. Vi setter pris på om grupper som gjennomfører hele eller deler av studieopplegget gir en melding slik at vi vet litt om aktiviteten. Alle henvendelser bes sendt som e-post.