Kirkens røst i klima- og miljøpolitikken

Intro: Kirkens stemme i klima- og miljøpolitikken

Kirken, både Den norske kirke og mange andre kirkesamfunn i Norge og i verden, har i over 40 år engasjert seg tydelig og tiltagende i klima- og miljøspørsmål. Det er omtrent like lenge som man har erkjent at det er noe som heter miljøødeleggelser.

Also posted in Introduksjon | Comments Off

Video

Also posted in Visuelt | Leave a comment

Fordypning: Kirkens miljøstemme — elsket og hatet

I denne artikkelen skriver Hans-Jürgen Schorre om kirkens miljøengasjement nå, og i de 40 siste årene. Skal kirken bruke sin stemme i klimaspørsmål?

Also posted in Fordypning | Comments Off

Samtale

Til denne samlingen kan en først samtale i plenum eller grupper om innholdet i de to introtekstene. Deretter er det mulig å enten samtale om en av de to fordypningstekstene, eller evt. å jobbe kreativt med hvilke miljøsaker som brenner mest lokalt.

Also posted in Aktiviteter | Leave a comment