Om klimakirken

Om klimakirken

Målet med studieopplegget «Klimakirken» er å bidra med informasjon og kunnskap, gi en spore til refleksjon og – forhåpentlig – inspirasjon til reflektert handling.

Also posted in Veiviser | Leave a comment

Informasjon til lokal studieansvarlig

Her finner du som lokal studieansvarlig nyttig inforamasjon som veileder til samlingene, program for samlingene og informasjon om studieopplegget. Studieansvarlig bør lese gjennom dette før hun eller han bruker samlingene i studieopplegget.

Comments Off

Liturgier og sanger

Studieopplegget er beregnet på svært ulike grupper, og det er derfor ikke utarbeidet liturgier for hver samling. I denne artikkelen har vi lagt ut ressurser til fri bruk.

Also posted in Liturgier og sanger | Leave a comment

Lenker og ressurser

I denne artikkelen finner du lenker og henvisninger til ressursmateriell,  miljøorganisasjoner og liknende. Nederst på siden finner du ressurser knyttet til hver enkelt samling.

Also posted in Ressurser | Leave a comment

Kommentarer, ris eller ros?

Har du ris eller ros til klimakirken.no? Eller kommentarer til hvordan studieopplegget fungerer og blir mottatt i studiegruppene? Send gjerne tilbakemeldinger på e-post til oss! (klima at prest dott no)

Comments Off